пʼятниця, 8 грудня 2017 р.

Аналітична діяльність заступника директора


Педагогічний аналіз – це функція управління, спрямована на вивчення стану, тенденцій розвитку, об’єктивну оцінку результатів навчально-виховного процесу і вироблення на цій основі рекомендацій  по впорядкуванню системи або переводу її на більш високий рівень

Що  означає  проаналізувати?
Це значить:
Ø встановити причинно-наслідкові звязки між методами управлінського (або психолого-педагогічного) впливу та отриманими результатами;
Ø обовязково виробити  рекомендації.
Відмінність педагогічного аналізу від контролю
Контроль дає відповідь керівнику на 2 питання:
ЩО?   і  ЯК?
Педаналіз дає відповідь керівнику на 3 питання:
Чому це сталось?
Як ліквідувати причини  даного негативного явища?
Як розвивати позитивні тенденції?

Завдання педагогічного аналізу
Ø  аналіз якості викладання, рівня знань, розвитку, вихованості учнів;
Ø  вивчення шляхів розвитку педагогічного процесу в цілому і за окремий період;
Ø  вивчення шляхів досягнення конкретних результатів роботи освітньої системи (або конкретного закладу);
Ø  визначення причин неузгодженості у діяльності підрозділів;
Ø  аналіз взаємодії  освітньої системи з навколишнім;
Ø  виявлення і обґрунтування внутрішніх педагогічних резервів підвищення якості викладання, рівня знань, вихованості ;
Ø  аналіз ППД, вироблення рекомендацій щодо його засвоєння;
Ø  аналіз результатів інноваційної діяльності;
Ø  аналіз ефективності управління;
Ø  розробка конкретних рекомендацій за підсумками аналізу.

Процедура педагогічного аналізу
Ø  Конкретизація мети аналізу.
Ø  Відбір достовірних фактів.
Ø  Систематизація відібраних матеріалів.
Ø  Зіставлення з плановими показниками.
Ø  Виявлення тенденцій.
Ø  Аналіз причин успіхів та недоліків.
Ø  Вироблення рекомендацій.
Види педагогічного аналізу
за об ’ єктом:
                  педаналіз процесу навчання;
                  педаналіз процесу виховання;
                  педаналіз процесу управління;
за суб ’ єктом:
                  самоаналіз, взаємоаналіз,
                  адміністративний;
                  громадський, інспекторський; 
за змістом:
                   оперативний (параметричний);
                   тематичний;
                   підсумковий (комплексний);
за повторюваністю:
                   разовий;
                  періодичний;
                  постійний
Методи аналітики
поділ на частини,
класифікація,
ранжування,
систематизація,
порівняння,
узагальнення,
аналогія,
синтез,
аналіз,
індукція,
дедукція,
абстрагування тощо.Немає коментарів:

Опублікувати коментар