субота, 13 січня 2018 р.

Відвідуємо урок


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ВІДВІДУВАННЯ УРОКУ

1. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів на уроці.
2. Реалізація вчителем виховного потенціалу уроку.
3. Виховання патріотизму та національної свідомості школярів.
4. Реалізація вчителем дидактичних принципів навчання.
5. Ефективність застосування методів навчання.
6. Ефективність застосування форм навчання.
7. Застосування лекційно-практичної системи навчання.
8. Забезпечення засвоєння учнями основних понять на уроці.
9. Забезпечення розвитку мислення учнів на уроці.
10. Ефективність роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів.
11. Застосування проблемного навчання.
12. Уміння вчителя організовувати навчальну роботу на уроці, забезпечити навчальну дисципліну.
13. Організація ігрової діяльності учнів на уроці.
14. Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів.
15. Організація самостійної роботи учнів на уроці.
16. Ефективність використання логічно-структурних схем.
17. Реалізація міжпредметних зв’язків.
18. Формування в учнів необхідності в знаннях, навичок самоосвіти.
19. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу.
20. Розвиток творчих здібностей і обдарувань школярів.
21. вироблення навичок культури усного і писемного мовлення.
22. Ефективність роботи вчителя з розвитку мови учнів, збагачення словникового запасу.
23. Робота вчителя над удосконаленням навичок читання учнів.
24. Формування в учнів інтересу до вивчення рідної мови.
25. Реалізація ідей українознавства на уроці.
26. Ефективність застосування вчителем наочності роздаткового матеріалу.
27. Раціональність використання вчителем часу на уроці.
28. Гуманізація навчально-виховного процесу.
29. Здійснення трудового виховання і профорієнтаційної роботи.
30. Практична спрямованість викладання предмета.
31. Використання краєзнавчого матеріалу на уроці.
32. Реалізація завдань естетичного виховання школярів.
33. Здійснення індивідуального підходу до учнів.
34. Диференціація навчання на уроці.
35. Оптимальність обсягу і складність домашнього завдання. Інструктаж щодо його виконання.
36. Психологічний мікроклімат уроку.
37. Психологія спілкування вчителя й учнів на уроці.
38. Дотримання вимог навчальної програми щодо оцінювання знань, умінь і навичок на уроці.
39. Врахування вчителем реальних навчальних можливостей учнів.
40. система контролю за рівнем знань учнів.
41. Виявлення прогалин та типових недоліків у знаннях учнів.
42. Робота з невстигаючими та слабко встигаючими учнями на уроці.
43. Ведення тематичного обліку знань.
44. Організація повторення навчального матеріалу.
45. Підготовка до іспитів.
46. Об’єктивність оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
47. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму (ТБ).
48. Ознайомлення з роботою молодого (нового) вчителя.
49. Вивчення системи роботи вчителя.
50. Виконання вчителем одержаних раніше рекомендацій.
51. Педагогічна техніка вчителя.
52. Надання методичної допомоги вчителю з питань…
53. Ефективність підвищення кваліфікації на курсах і самоосвітня робота вчителя.
54. Результативність впровадження педагогічного досвіду.
55. Вивчення досвіду вчителя з питань…
56. Здійснення класно-урочного контролю.
57. Виявлення резервів ефективності педагогічної праці вчителя.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар