субота, 17 лютого 2018 р.

Відвідуємо урок


ОРІЄНТОВНІ ЦІЛІ ВІДВІДУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

  

Ø  Вивчити ефективність методів навчання, які застосовує педагог на занятті.
Ø  Вивчити об’єктивність оцінювання знань, умінь і навичок дітей.
Ø  Визначити ефективність роботи педагога щодо розвитку пізнавальних інтересів дітей.
Ø  Ознайомитися з роботою молодого педагога.
Ø  Вивчити, як педагог використовує матеріал заняття для виховання дітей.
Ø  Виявити доцільність та ефективність форм навчання, які використовує педагог.
Ø  Вивчити рівень самостійної роботи учнів на уроці.
Ø  Вивчити, як вчитель здійснює на уроці міжпредметні зв’язки.
Ø  Вивчити рівень та методи забезпечення зворотного зв’язку на уроці.
Ø  Вивчити роботу вчителя щодо формування інтересу в учнів до предмету.
Ø  Вивчити рівень сформованості в учнів загальнонавчальних навичок.
Ø  Вивчити роботу вчителя щодо формування в учнів уміння самостійно здобувати знання.
Ø  Встановити рівень знань учнями фактичного матеріалу.
Ø  Вивчити хід впровадження в практичну діяльність вчителів результатів роботи методоб’єднання (творчої, динамічної групи тощо).
Ø  Вивчити результативність впровадження нової технології.
Ø  Вивчити стан дисципліни на уроці, рівень культури.
Ø  Вивчити діяльність вчителя щодо розвитку творчого потенціалу учнів.
Ø  Вивчити стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості.
Ø  З’ясувати рівень викладу навчального матеріалу.
Ø  Вивчити ефективність та доцільність використання наочності на уроці.
Ø  Вивчити, як вчитель здійснює на уроці індивідуалізацію та диференціацію.
Ø  Вивчити стиль спілкування вчителя з учнями.
Ø  Вивчити роботу вчителя щодо управління пізнавальною діяльністю учнів.
Ø  З’ясувати оптимальність відбору змісту навчального матеріалу.
Ø  Ознайомитися з організаційною діяльністю педагога у проведенні уроку.
Ø  З’ясувати стан роботи вчителя щодо формування внутрішньої мотивації учіння.
Ø  З’ясувати методи співробітництва роботи вчителя і учнів на уроці.
Ø  Встановити санітарно-гігієнічний режим уроку.
Ø  Вивчити техніку проведення уроку (ритм, темп, розподіл часу тощо).
Ø  Встановити грамотність вчителя при використання певних навчальних технологій і методик та ефективність їх використання.
Ø  Вивчити систему контрою, перевірки і різноманітність методів, форм, типів, видів перевірки та контролю діяльності учнів).
Ø  Вивчити психологічний стан учнів на уроці (активність, впевненість, відчуття комфорту, профілактика стомленості, страху, розгубленості).

Немає коментарів:

Опублікувати коментар